Sara-Maria  41 år  
Ulla  58 år  
Oliver  12 år  
  19 år  
Louise  62 år