Eja  43 år  
Jaime  46 år  
alma  15 år  
Zoe  20 år  
Dmitrij  19 år