Signe  9 år  
Daniel  14 år  
Marie  45 år  
Fanny  40 år  
Fabian  46 år